Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier våren 2023

Nordic Deeptech meetup

Entry mode’ strategies for Swedish SMEs breaking into the U.S. market

Northern Lights Global Climate Solution / Marocco 2024

Business Breakfast

Green Connections 2023


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier hösten 2022

Blue & Green Economy Project

Hållbar ExportAv Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier våren 2022

Ecosystem Exchange: Fintech 2022. 

CLS Sustainable Initative.

The Forest Innovation Summit. Young Professionals och implementeringen av laddstationer i Chicagos stad. 

Pioneros de lo posible - por un futuro sostenible (Pioneer the Future - för en hållbar framtid). 


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier hösten 2021

Podcast om affärsmöjligheter i Singapore. 

FinTech Meet&Pitch. 

Event Decarbonisation of the economy, Innovative solutions.


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier våren 2020

Öka export till Zambia för svenska Små och Medelstora Företag (SSMF). Fredrik Gisle

SACCNY's accelerationsprogram 2020, svenska startups & scaleups. Alva Jonevret m.fl.

London Bootcamp 2020. Madeleine Hjalber

Långsiktig stöttning för svenska företag i södra Kina. Sten Li

Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier hösten 2020

Återvinningsbranschen i Spanien. Svenska Handelskammaren i Barcelona

Growth Readiness Programme. Mahmoud Hajo

Snabbspår för svenska bolag att sälja sin cleantech /grön teknik till Kanada. Viktoria Wikström m.fl.

Att främja export av svensk teknik inom hållbarhet och miljö. Ida-Maria Ortega Knutsson m.fl.

Meet&Pitch: EdTech. Celine Pattyranie m.fl.

Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier våren 2019

Sustainology Summit inom Livsmedelsindustrin. Gustav Wallin

Projekt att öka exporten till Rwanda. Åsa Jarskog

Skräddarsytt accelerationsprogram för Svenska start-up företag. Andreas Johansson

Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier hösten 2019

Podcast att inspirera och bidra med kunskap om affärsklimatet och hur man startar och bedriver affärsverksamhet i Sydostasien. Rim Reslan

Projekt, Sweden Makes Music. Felicia Monteverde Holmgren

Projekt inom klimat, innovation och förändringsledarskap för att ta fram tydliga framgångsfaktorer & implementerbara lösningar för företag. Stella Friberg

”Agenda 2030, en drivkraft för innovation” med focus att framhäva Sveriges roll för utvecklingen av hållbart företagande och transparens. Claudia Lavadores Esparza

Projekt angående etablering och expansion på den brittiska marknaden. Sara Apéria

Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier hösten 2018

Test av ny metod för att lansera energilösningar på den amerikanska marknaden. - Jim Verho.

Kartläggning av exportmöjligheter för svenska företag inom hållbar stadsutveckling (Generalkonsulatet New York). - Henrik Ekwall.

The Impacts of Brexit on UK-Swedish Relations - Isabelle Lloyd-Pugh.

Swedish-French start-up Hub – en digital rating plattform för att matcha svenska och franske start-ups. - Katarina Lööf.

Business Culture Programme med en serie kurser för svenska exportörer till UK. - Johanna Tegelström.

Accelerationsprogram i New York för svenska sociala entreprenörer. - Rebecca Holmberg.

Identifiera svenska exportmöjligheter i Japan ur FN:s Agenda 2030. - Henry Fägnell.

Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier våren 2018

Värdet av starka nätverksrelationer i Storbritannien. - Elin Andersson.

Showroom i Paris för svenska varumärken inom mode, design och livsstil. - Towe Rönneke.

Accelerationsprogram för SME o Start-ups i New York. -Märta Ferm.

Initiera project för arbetsplatser för start-ups I New York. - Linda Stoby Höglund.

Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier hösten 2017

Varumärket Sverige i Storbritannien – hur och varför företag drar nytta av att kapitalisera på sitt svenska arv i Storbritannien, Amelie Karlsson.

Nordic Innovation House är en nystartad nordisk inkubator i New York, vars syfte är att bistå bland annat svenska startups som vill etablera sig på den amerikanska marknaden, Emelie Anna Erika Brämming.

Matchmaking och skräddarsydda möten med investerare, nätverksmingel med framstående personer inom Life Science, studiebesök på exklusiva företag och institutioner, workshop av erfarna entreprenörer om hur man lyckas med sin Life Science tjänst eller produkt på den amerikanska marknaden, Lovisa Svensson


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier våren 2017

Creative Minds, Svensk export av kreativa näringar till Spanien, Malin Avén.

Projekt att arbeta med etableringen av Nordic Innovation House- New York, Frida Nilsson.

Projektets att främja svenska entreprenörer och innovatörer internationellt och vara ett forum för företagsledare, entreprenörer och forskare att mötas samt diskutera teknik och innovation, Max Brändström.

Projekt som gynnar svensk export av turism genom att främja svenska leverantörer inom utländsk gruppturism, främst bussturism från tysktalande och utomeuropeiska länder, Tim Röhlcke.


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier hösten 2016

–Start av ett alumninätverk i Kina i samarbete med Lunds universitet, Steve Hidenfalk

–Projekt som ska undersöka hur de ändrade ekonomiska och arbehtspolitiska omständigheterna i Kina påverkar svenska företag, Martin Vercouter.

–The impact of Chinese university returnees on Swedish export to China, Wensong Bai.

–Öka intresse och förståelsen för den kinesiska marknaden samt skapa ett bättre underlag för export och internationalisering, Juan Carlos Forero Mauritz.

–Kartläggning av hur svensk industri deltar i det indiska samhället, Hanna Kristina Bökmark.


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier våren 2016

–Projekt att öka effektiviteten vid efterskördsprocessen av grödan Pearl Millet i Namibia genom att tillverka och testa två prototyper utvecklade inom masterprogrammet vid KTH, Charlotte Lindahl och Per-Jakob Lindahl

–Swedish Career Fair 2016. Syftet är att möjliggöra utbytet mellan svenska företag och unga talanger i Kina. Temat är svensk miljöteknik – ”Green Thinking”, Felicia Lindoff m.fl.

–Projekt om hur internationaliseringsprocessen och kinesisk affärskultur påverkar svenska entreprenörers etablering i Kina, Lovisa Svensson

–Projektanställning som näringslivsfrämjare på Svenska Generalkonsulatet i New York med syfte att främja svenska företags expansion och etablering i landet, Jakob Saxby

–Svensk biotech i Silicon Valley/San Francisco; främjandet av svenska biotechföretag i Silicon Valley, Ida Carlsson, David Holmberg, Emma Håkansson, Dag Häckner Posse

–Utveckla heldagskonferensen Innovate46 i samarbete med Tillväxtverket och Anders Walls Stiftelse, Sebastian Gransäter


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier höst 2015

–Projekt med koppling till svenskt och amerikanskt näringliv samt praktikperiod i New York, Ulrika Amnäs

Undersökning, masteruppsats, med speciellt fokus på imateriella rättigheter, Robin Agné

–Arbete med Young Professional Career Portal samt praktikperiod i Shanghai, Helena Storsten

Swedish Career Fair samt praktikperiod i Shanghai, Steve Hidenfalk

–Praktikperiod i Paris, Mattias Öhman

–Projekt Exportmöjligheter för svenska FinTech företag i Spanien samt praktikperiod i Madrid, Siri Larheden mfl

–Doktorandstudier i arbetssätt och utvecklingsmetoder, Alexander Wong


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier vår 2015

–Utveckla, marknadsföra och genomföra: Swedish Gateway USA, Fanny Yu

–Projekt besöksprogram samt erfarenhetsspridning, David Löfgren

–Delta i arbetet med HK:s karriärmässa, Mostafa Sharq

–Uppföljning och vidareutveckling av Sveriges deltagande i Hongkong Business of Design Week, Maria-Medèe Almroth

Utvecklandet av en digital metod på Handelskammaren i Barcelonas hemsida där företag kan mötas för att främja handel, Josephine Rubia Johansson

–Green Connections 2015, en cleantech-konferens anordnad av Svenska HK i San Diego, Johan Lundberg


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier höst 2014

–Utveckling av sporten Innebandy i Kina samt rapport hur detta kan gynna svensk export, Rebecka Skogsén

–Studie företagsklimatet för svenska företag i Spanien samt praktikperiod i Madrid, Frida Stenlund m.fl.


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier vår 2014

–Evenemang med fokus på kvinnligt ledarskap samt praktikperiod i Madrid, Apollonia San Contreras, Amanda Astin och Christine Gelfgren

–Examensarbete frihandelsavtal i samarbete med Business Sweden. Analysera hur det framtida frihandelsavtalet mellan den –Europeiska Unionen och USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) påverkar Sverige ur exportperspektiv, Mikaela Bartoll och Jennie Granberg

–Kandidatuppsats i Ryska ang internethandel, Alexander Ulvgården

–Projekt definiera handelshinder mellan Sverige och Schweiz, Otto Perhag

–Marknadsundersökning av den Brittiska marknaden för svensk modeexport samt praktikperiod i London, Linn Gezelius

–Plattform för svenska Life Science-företag som skall bidra till en djupare förståelse för den amerikanska marknaden samt praktikperiod i New England, Alexandra Johansson

–Executive Women’s Conference samt praktikperiod i New York, Linn Gustafsson

–Genomförande av Forum Entrepreurial and Innovation Forum by SACC New York samt praktikperiod i New York, Claës af Burén


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier höst 2013

–Projekt Hur gör man affärer i Myanmar utan att bidra till människorättbrott, Therérese Naomi Jonsson

–Projekt som ämnar till att kartlägga och intervjua svenska kvinnor som lyckats inom modeindustrin på den amerikanska marknaden samt praktikperiod i New York, Charlotte Grip

–Projekt Exporting Swedish design and understanding consumer culture in South Korea, Lydia Jungmin Choi

–Projekt Arbete med affärsmissioner samt praktikperiod i Philadelphia, Sandra Markovic

–Projekt Arbeta med Green Connections 2013, vars syfte är att skapa lönsamma och betydande affärer inom grön teknologi mellan Sverige och Södra Kalifornien samt praktikperiod i San Diego, Lisa Lindskog


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier vår 2013

–Projekt Kartlägga hur Svenska företag kan utnyttja crowdfunding vid etablering och export till USA, Henrik Berglin

–Projekt Communications Green Summit samt praktikplats i New York, Jonas Nilsson

–Projekt Starta upp nordisk Handelskammare i Bolivia NORDCAM, Solveigh Lagerhall

–Projekt Swedish Business Values – Communicated and translated in China, Natalie Gustafsson

–Projekt Swedish Business Values – Communicated and translated in China, Charlotta Sylvan

–Projekt Avfallshantering i Litauen med möjlighet till svensk export, Simona Padvelskyte

–Projekt Strategisk ledarskapsutveckling i Kina avseende svenska regionala chefer, Jonas Otterheim

–Projekt Strategisk ledarskapsutveckling i Kina avseende svenska regionala chefer, Victor Återlund


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier höst 2012

–Start av JCC/event planning, Claudia Karlsson Siwicki

–Etableringsprojekt, Lotta Nordin

–Studie om exportmöjligheter av svensk design, Lydia Jungman Choi

–Projekt Den gröna staden för att lyfta svensk cleantech, Anders Rüdow Fors

–Livsmedels- och bioenergiprojekt, Erik Wottrich

–Studie om affärslösningar för svenska företag i Tripoli/Nairobi, Matthias Helmstadt

–Projekt att nå den kreativa sektorn, Isabella Roos

–Studie om varumärket Sverige och metoder för turism till Sverige, Emilia Björk

–Projekt svenskt mode, Matilda Källdén

–Projekt angående unga svenska företagare i Frankrike, Sofia Örtengren Johansson

–Projekt om best practice seminarium i Madrid (hållbar utveckling), Jenny Fermby

–Projekt om best practice seminarium i Madrid (hållbar utveckling), Marta Nagorka

–Projekt om best practice seminarium i Madrid (hållbar utveckling), Agnes Sellgren


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier vår 2012

–Jonathan Roxeheim, praktikperiod i San Diego samt utvecklande av industriportal

–Thomas Nordén, kartläggning av svenskrelaterade företag på USAs östkust

–Victoria Hofslagare, praktikperiod på Svenska Handelskammaren i Frankrike samt projekt internationell exportmentor

–Carole Gimman, praktikperiod på svensk amerikanska handelskammaren

–Anna Aggeryd, projektet ”Young Professionals”

–Marielle Perninger, praktikperiod på Svenska Handelskammaren i London

–Marcus Mårdh, praktikperiod på svensk amerikanska handelskammaren

–Louise Vikbladh, praktikperiod i San Diego

–Helena Winje, praktikperiod på Svenska Handelskammaren i Los Angeles

–Erik Sellgren, praktikperiod på Svenska honorära generalkonsulatet i New York

–Theo Jaekel, praktikperiod på Svenska honorära generalkonsulatet i New York

–Dan Fjeldheim Ek, praktikperiod Svenska Handelskammaren i Hong Kong samt projektet ”Young Professionals”

–Esabella Roos, praktikperiod på Swedish-American Chamber of commerce

–Lotta Nordin, projektet ”An investigation on the interest from the Asian market to visit Scandinavia Islands”

Peter Egardts Stipendium

–Marissa Joven, projektet ”Swedish Creative Industries Lounge” som syftar till att ge svenska företag inom de kreativa näringarna bättre affärsmöjligheter i Kalifornien.


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier höst 2011

–Caroline Leuhusen, projekt Hållbart entreprenörskap i Kenya

–Egil Svensson, projekt Affärsdelegation till Norden med inriktning ICT och Cloud Comuting

–Daniel Losingski, projekt Clean Tech initiative Between Sweden and Los Angelses 2012

–Isabell Andersson och Hanna Palmblad, project My way, Swedish Innovation


Av Fonden för exportutveckling beslutade Stipendier vår 2011

–Erik Lindblad, raktikperiod vid Sveriges Generalkonsultat i New York.

–Helena Lindahl, praktikperiod vid Svenska Handelskammaren i London

–Joanna Sais, praktik vid Exportrådet Aten.

–Christoffer Harlos, praktikperiod vid Svenska Handelskammaren i London

–Fredrik Obel, projektet ”Green Innovation” vid Svenska Ambassaden i Tokyo

–Kristina Persson och Emelie Gallego Diaz, praktikperiod vid Svenska Handelskammaren i Madrid

–Johan Andersson, praktikperiod vid Nordic Chamber of Commerce i Colombia

–Maria Dickmark och Elin Stoij, projekt om kritiska faktorer för fordonsindustrin i Kina

–Sana Alajmovic, praktikperiod vid Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York

Peter Egardts Stipendium

–Beatrice Nylund, praktikperiod vid Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York för delaktighet i projektet From Farm to Fork.


Av Fonden för Exportutveckling beslutade Stipendier vår 2010

–Christina Andersson praktikperiod på Carbon Credit Capital i USA

–Rickard Nyberg, praktikperiod som Business Development Coordinator vid Svenska Handelskammaren i Georgia USA

–Armin Moradi, praktikperiod vid Svenska Handelskammaren San Diego och projektet ”Member Service Desk”

–Karl-Oskar Ekvall, praktikperiod vid European Union Chamber of Commerce i Kina

–Ola Mårtensson och Johan Albinsson, fältstudier av mobiltelefonoperatörer i Namibia

–Staffan Steneryd, praktikperiod vid Svenska Handelskammaren New York och projektet ”Entreprenurial Business Forum”

–Hilma Gustavsson praktikperiod vid Svenska Handelskammaren i London

–Ambjörn Håkansson praktikperiod vid Svenska Handelskammaren i Kina och ett projekt om kinesisk miljöpolitik och dess inverkan på svenska miljöföretags verksamhet

–Marie Nilsson och Michael Lindqvist KTH, projekt rörande exportmöjligheter för svenska bioteknikprodukter i Australien i samarbete med Sveriges Exportråd i Sydney

–Markus Wernberg, praktikperiod vid Svenska Handelskammaren i Österrike

–Anders Lindén och Sofia Edlund, projekt rörande affärs- och marknadsplan för en solugn i samarbete med Sveriges Exportråd i Namibia

–Clara Karlsson, praktikperiod vid Sveriges Exportråds kontor i Namibia

–Fredrik Söderlund, praktikperiod på Sveriges Exportråd kontor i Berlin

–Petter Flordal, praktikperiod på Sveriges Exportråd kontor i Gaborone Botswana

Peter Egardts Stipendium

–Fredrik Hagenius för att han i samband med sin praktikperiod vid Svenska Handelskammaren i London, kommer att utveckla Young Entrepreneurs of Sweden.