Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Intresseanmälan Stipendium

Intresseanmälan skall vara inlämnad senast den 15 mars respektive 1 oktober för att behandlas under respektivre ansökningsperiod.

Efter att din intresseanmälan har kommit in till Fonden sker en första bedömning där vissa ombeds att komma in med fullständig projektbeskrivning för slutgiltig prövning.

Övriga får meddelade att deras projekt inte uppfyller kriterier för att erhålla stipendier.

För ytterligare upplysningar, kontakta:

stipendier@exportutveckling.se

Intresseanmälan gör du genom att fylla i formuläret här nedan. Intresseanmälningar som skickas in via brev behandlas inte.

Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk, max 500 tecken
Obligatorisk, max 500 tecken