Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Inskickade slutrapporter

Vill du beställa hela slutrapporten, kontakta oss här: stipendier@exportutveckling.se.


Att verka och lyckas i Singapore (2019)

Rim Reslan använde projektmedel för att producera fyra poddavsnitt. Genom en podcast vill hon inspirera och bidra med kunskap om affärsklimatet och hur man startar och bedriver affärsverksamhet i Sydostasien. Podcasten ger handfasta råd och tips på hur man kan expandera sin verksamhet globalt samt vilka aktörer som finns att tillgå för att underlätta detta. Det här är en helt ny marknadsföringskanal för Handelskammaren och Team Sweden Singapore (Handelskammaren, Business Sweden, SWEA, Svenska Skolan och Ambassaden). Syftet är att på ett mer personligt sätt visa hur dessa organisationer tillsammans skapar värde för svenska företag i Sverige och utomlands.

Här är första avsnittet: https://shows.acast.com/talks-by-swedcham-singapore/episodes/trade-polices-and-ftas-in-southeast-asia?fbclid=IwAR2fgrWh1_-rwphMGB2i_xAMlV3tdYF4OmIOOqN6h0No1s8hR85i2amSZLcExportera och paketera det svenska förhållningssättet för utveckling inom klimatarbetet (2019)

Stella Fribergs projektmedel har använts för att stärka de svenska företagens roll på den amerikanska marknaden. Genom att sammanställa lärdomar från olika svenska företags arbete inom hållbarhet, innovation och förändringsledarskap har hon kunnat dra slutsatser och ge rekommendationer. Dessa rekommendationer har som syfte att hjälpa svenska företag att implementera och vidareutveckla långsiktiga och hållbara affärsstrategier i USA på ett mer effektivt sätt. Exportnyttan ligger i att tydligare cementera Sverige som ett framgångsland inom innovation och hållbarhet.Agenda 2030, en drivkraft för innovation (2019)

Claudia Lavadores Esparza använde projektmedel för att framhäva Sveriges roll för utvecklingen av hållbart företagande och transparens. Eventet ”Agenda 2030, en drivkraft för innovation” anordnades av den Svensk-Spanska Handelskammaren i samarbete med Sveriges ambassad och KREAB i Spanien den 29 november 2019. Syftet var att framhäva Agenda 2030s mål och utveckla FN:s Globala Mål för Hållbar Utveckling (SDGs). Under eventet presenterade studien om företagsklimatet för svenska företag i Spanien. Målet med projektet var att lyfta fram svensk export samt framtida möjligheter för svenska företag som vill exportera till Spanien.Genom att sammanföra privata och offentliga aktörer från Sverige och Rwanda skapas synergier (2019)

Åsa Jarskog använde projektmedel för att genomför ett heldagsseminarium och skräddarsydda mötesprogram i Rwanda. Seminariet bestod av diskussioner mellan relevanta privata och offentliga aktörer från både Sverige och Rwanda. Exportnyttan med resan för bolagen är att hitta kunder och samarbetspartners för att utöka sina affärer med Rwanda. Totalt anordnades 61 stycken skräddarsydda affärsmöten mellan dom svenska företagen samt företag, myndigheter och NGOs från Rwanda. Delegationsresan fick även stor medial uppmärksamhet i Rwanda:

https://taarifa.rw/nine-multimillion-dollar-swedish-companies-in-rwanda-for-green-pastures/

https://www.cnbcafrica.com/videos/2019/10/16/rwanda-sweden-to-sign-mou-to-strengthen-partnerships-on-sustainabledevelopment/fbclid=IwAR0wc3YT6DwVlf6fjRdWCOCV85yLSv9hiuaWlznHv16VZZ8wl4lzORn0i0EThe Link lyfter fram goda exempel kring svensk-brittisk exportnytta

Sara Apéria har jobbat med medlemstidningen The Link. Hennes arbete har delfinansierats av Fonden för exportutveckling. Genom hennes artiklar skildras goda exempel på lyckad export. Det skapar affärsmöjligheter och publicitet för nuvarande svenska exportörer. Arbetet leder även till att potentiella exportörer kan blir inspirerade och får en inblick i den svensk-brittiska affärsrelationen. Vid produktionen följs en etablerad arbetsprocess: konferens kring content, identifiering av teman, intervju, textbearbetning, layout, distribuering och sociala medier. Fem tidningsnummer har producerats och distribuerats till ca. 400 medlemsföretag och 30 000 läsare i Storbritannien och i Norden.

En online-version av tidningen finns att tillgå på följande länk: https://www.scc.org.uk/about/l...