Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Fondens ändamål är att genom stipendieverksamhet och på annat sätt uppmuntra svensk företagsamhet till ökade exportansträngningar och värdeskapande internationalisering.

Detta sker genom att årligen dela ut stipendier som syftar till att utveckla och stärka svensk export. Sökande kan då även vara praktikant vid svensk handelskammare i utlandet, konsulat eller Business Sweden-kontor.

Fonden utser årligen även mottagare av utmärkelsen Export Hermes som tilldelas företag i Sverige som uppnått förnämliga exportresultat. Numera ger fonden också ut pris till årets UpComing Star.

Kronprinsessan Victoria har under flera år medverkat vid utdelningsceremonin.

Fonden räknar sitt ursprung från den av huvudmännen skapade Exportskolan, vars verksamhet år 1977 övergick till Exportrådet (nuvarande Business Sweden). Fondens grundkapital kommer från de medel som fanns kvar i Exportskolan efter överlåtelsen. Fonden har därefter mottagit ett antal donationer efter makarna Leonard och Elisabeth Jacoby. Leonard Jacoby var under hela 1960-talet en engagerad ledare för den omfattande och kvalificerade utbildningsverksamhet som Exportskolan bedrev.

-------

The Foundation for Export Development promotes,  since 1981, international trade as a means to reach economic prosperity. 

We do this with SCHOLARSHIPS for young people who can demonstrate an “export project” that aims to increase Swedish exports and international relations.

The Foundation also awards EXPORT HERMES to Swedish companies that have performed exceptionally well in exports! Young companies with interesting export strategies and great potential receive the award UPCOMING STAR.

Welcome to www.exportutveckling.se !!