Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Frågor och svar om stipendieansökningar


Jag ska plugga utomlands kan jag ansöka om stipendiemedel för att finansiera mina studier?

Nej, tyvärr inte. Fonden delar endast ut pengar till projekt som syftar till att stödja eller stärka svensk export.


När måste projektet starta för att det ska vara lönt att söka stipendiemedel?

Projektet kan ha påbörjats före ansökningstillfället och skall ha avslutats inom rimlig tid i enlighet med projektets tidsplan.


Vilka projekt går inte att söka för?

Projekt som inte har ett tydligt exportfokus, projekt som bara beskriver vanligt förekommande sysslor på en praktikplats, projekt utan exportnytta eller projekt som är luddigt formulerade.


Hur bör jag tänka?

Har du eller din arbetsgivare en idé om ett projekt vars resultat skulle kunna vara till nytta för andra är du på rätt väg. Formulera ditt "exportprojekt" enligt aktuellt ansökningsförfarande. Skicka in en intresseanmälan. Efter Ja ber Fonden dig skicka in fullständig projektanmälan.


Kan jag skicka in en ansökan efter sista ansökningsdag?

Nej, det kan du inte. Du får dock gärna söka igen vid nästa öppna tillfälle.


Om vi är flera som deltar i projektet ska vi söka tillsammans eller enskilt?

Styrelsen avgör detta från fall till fall. Identiska projekt behandlas likvärdigt.


Hur mycket stipendiemedel kan jag ansöka om?

Det finns ingen övre eller undre gräns. Styrelsen kommer att undersöka hur den totala budgeten ser ut, vilka utgiftsposter som du tagit upp i budgeten och kan bevilja delar eller hela beloppet. Det är endast kostnaden som direkt kan hänföras till själva projektet som tas hänsyn till.


Måste jag lämna någon redogörelse efter projektets avslut?

Ja, du skall alltid lämna rapport i enlighet med särskild "rapportmall" som finns på hemsidan.


Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Ja, om projektet inte genomförs eller väsentligt avviker från projektbeskrivningen eller att rapport inte inges.