Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Stiftelsen Fonden för Exportutvecklings Integritetspolicy

Personuppgifterna behandlas för hantering av kommunikation och besvarande av eventuella frågor från dig via e-post, telefon och/eller i sociala medier.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter, t.ex. namn, yrkestitel, arbetsplats, telefonnummer, e- postadress, användarnamn och andra personuppgifter. Den rättsliga grunden är intresseavvägning, d.v.s. vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig och hjälpa dig med ditt ärende. Personuppgifterna sparas så länge ärendet är aktivt och tolv månader därefter. Notera att vi inte har kontroll över hur personuppgifter eventuellt fortsätter att spridas i sociala medier.